Κατάργηση του Νόμου 40 του 1972

19. Ο περί Δημοσίου Αρχείου Νόμος (Αρ.40 του 1972) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Οτιδήποτε έγινε με βάση το Νόμο που καταργείται δεν επηρεάζεται εφόσο έγινε νόμιμα, θα διέπεται όμως στο εξης από τον παρόντα Νόμο.