Νομική ευθύνη του Κρατικού Αρχείου για δυσφημίσεις

17. Οι υπάλληλοι του Κρατικού Αρχείου ή οποιουδήποτε τόπου φύλαξης που ορίστηκε με βάση τον παρόντα Νόμο απαλλάσσονται από οποιαδήποτε νομική ευθύνη όταν επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε αρχεία που περιέχουν στοιχεία δυσφημιστικής φύσης ή όταν παρέχουν αντίτυπα τέτοιων αρχείων ή όταν τα δημοσιεύουν.