Αντιμισθία μελών του Συμβουλίου

10. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.