ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 15Β)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΜΦΑΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ
ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/671/ΕΟΚ.

(Χρώμα: λευκή παράσταση σε μπλέ φόντο).