Ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα

14. Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο με ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα μεταφορά επιβατών επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή.