Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας Νόμοι του 1978 έως 1989 θα αναφέρωνται μαζί ως οι περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας Νόμοι του 1978 έως 1989.