Καθεστώς του δικαιώματος αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ

7Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του όλου ή τμήματος τραπεζογραμματίου ευρώ, εκτός εάν με πράξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ήθελε επιβεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί η περί αναπαραγωγής κανόνες σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ, όπως ισχύει κάθε φορά.