Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος παρακολούθησης

11ΣΤ. Η προστασία του δικαιώματος παρακολούθησης διαρκεί κατά την περίοδο της ζωής του δημιουργού και εξακολουθεί και για εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατό του.