Δικαιούχοι των ποσοστών υπήκοοι τρίτων χωρών

11Ε. Ο δημιουργός που είναι υπήκοος τρίτης χώρας και δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή κληρονόμος του  έχει το  δικαίωμα  παρακολούθησης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,  νοουμένου ότι η νομοθεσία της χώρας ιθαγένειας του δημιουργού ή κληρονόμου του, προστατεύει το δικαίωμα παρακολούθησης στη συγκεκριμένη χώρα υπέρ  του δημιουργού από κράτη μέλη και κληρονόμου του.