Πράξις πραξικοπηματικής κυβερνήσεως

4. Πράξις της πραξικοπηματικής κυβερνήσεως γενομένη υπ’ αυτής κατ’ επίκλησιν εξουσιών ή καθηκόντων αυτής είναι ανυπόστατος και ανύπαρκτος.