Προοίμιο

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έχουσα υπ’ όψιν ότι το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, 1974 και η εξ αυτού προελθούσα πραξικοπηματική κυβέρνησις δεν είχε συνταγματικήν και νόμιμον την προέλευσιν και επί ουδενός λαϊκού ερείσματος εστηρίζετο δι’ ο και κατέρρευσε.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ