o o ov vovv

30.-(1) o oo oo ov v vovo v v ov v v o vo o v v v oov , , v o vo v o, ' ov o v v v ov:

() v oo v v v ov vv, vov o, o, v, v, v, , o, vo, o, o, oo, ov, , o, vo, , v, o o v ov, v ovo v ovv o v v ov vv

() ov v v ovv v ovo ov v v ov vv

() v o, ov o ov v o vv v v oo v v oov ov

() v o o v v v ov vv vov ov ov v ovv v oov ov v o, o o vo oo

() v o, o, o, o, o o v ov, o o ov o o o, o v

() v ov o oo, o o

() v o o ov ov ov ov ov ' oovo ov vov, v ovv v ov ov o o o v oov ov

() v ov o oo, o o v oovo v v ov vv v ov v oov v

() ov v ov o, o, voo, o o vov ov v ov ooovo v v v v v

() v v v v ooovv v v ovv v v v v v v

() v v vo, v v v v oo v ov

() v v, v, v o, vv v oov ovv ooovv ov ov ov, ovv ov ov v ov vv

() v oo v vo vv

() v , o v

() v v v ov ovv v v oovv v ov oov

() v o v ooo vo, ovo o o o v o o v ov.

(2) vovo vo v o vo o vv v ovov o o o o oo , voo ov v v v ovov ov vo 1500 ov vov o ' ov v oov ovv.

(3) vovo vo o vo o v v ov v vov. v v ov v o o v vov ' o v ooo o o v vovo v v , oo v oov v o oov v o v v o o. v ooo ov v v , o v vov, oo oov v o ov o ooo ' v v o o.