ov ov ov

16.-(1) ovv v v o o (2) o ov oov, o o oovo v o, ovv oovv v oo (v o vovv " v ov") v oo v o o o v vv o v o o vo o vv:

o ovv v v o o (2) o ov oov ov o v vv ovv, o o oovo v o, v ovv oovv v oo oo o o o v v .

(2) o o v o o (1) ov v o oo oo v v, v, :

() v v ovv ov ov ov v v v ov ov o oo v ov v ov o v oo o

() ov ov ov vov v v ov ov,

() vov vo o o vo o v o ovo ov v.

(3) v oo ov v o o (1) v o o o ov v v v o vo o.

(4) v v v v v ov v o o (1) oov ov o ov oov voo oovo ov oov o v v v v o vo o, oo v v v ooo o v ' v v o v ov vv v.