Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1992 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1992.