Το πλοίον μεταφέρει φάρμακα, ιατρικά εφόδια, κ.λ.π., συμφώνως προς κλίμακα

57. [Διαγράφηκε]