Επιφύλαξη

15. Καμιά από τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό δεν εφαρμόζεται-

(α) Για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε~

(β) για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται κατόπι προηγούμενης άδειας του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες ή όρους όπως αυτός ήθελε θεωρήσει σκόπιμο να δώσει ή να επιβάλει, για το σκοπό εξεύρεσης χρημάτων για την ανέγερση ή επισκευή εκκλησίας, τεμένους ή δημόσιου νοσοκομείου ή για το σκοπό εξεύρεσης χρημάτων για οποιοδήποτε άλλο αγαθοεργό σκοπό που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών~

(β1) για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται από ή για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στα πλαίσια οποιασδήποτε ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής, κατόπι προηγούμενης άδειας του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες ή όρους ή περιορισμούς όπως αυτός ήθελε θεωρήσει ανακαίο ή σκόπιμο όπως δώσει ή επιβάλει~

(γ) για οποιοδήποτε sweepstake ή pari-mutuel που οργανώνεται κατά την ημέρα οποιασδήποτε ιπποδρομιακής συνάντησης και που ελέγχεται από οποιαδήποτε λέσχη ιπποδρομιών ή ένωσης εγκριμένης από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων τέτοιων όρων τους οποίους αυτό ήθελε θεωρήσει σκόπιμο να επιβάλει.