Η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας συνιστά απόδειξη

110.-(1) Αντίγραφο της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας που περιέχει οποιαδήποτε ειδοποίηση που καταχωρήθηκε σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο αυτό αποτελεί απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται στην ειδοποίηση.

(2) Η προσαγωγή αντιγράφου της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας που περιέχει ειδοποίηση διατάγματος πτώχευσης, ή διατάγματος το οποίο κηρύσσει πτωχεύσαντα σε πτώχευση, αποτελεί αποκλειστική μαρτυρία σε όλες τις διαδικασίες του διατάγματος το οποίο εκδόθηκε δεόντως και της ημερομηνίας του διατάγματος.