Θάνατος χρεώστη ή μάρτυρα

114. Σε περίπτωση θανάτου του χρεώστη ή της συζύγου του ή μάρτυρα του οποίου η μαρτυρία λήφθηκε από Δικαστήριο σε διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού, η κατάθεση του προσώπου που πέθανε, η οποία φέρεται να σφραγίστηκε με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου ή αντίγραφο αυτής το οποίο φέρεται να σφραγίστηκε με τον τρόπο αυτό θα γίνεται δεκτή ως απόδειξη των ζητημάτων που κατατίθενται σε αυτή.