Διχογνωμία Επιτρόπων

5. Αν οι Επίτροποι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διχάζονται εξίσου σε οποιοδήποτε ζήτημα που εγείρεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.