Εμπειρογνώμονες

6. Οι υπηρεσίες οποιωνδήποτε εμπειρογνωμόνων είναι μόνο συμβουλευτικές~ οι εμπειρογνώμονες δικαιούνται να είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά δεν υπογράφουν την αναφορά της Επιτροπής.