Επαρχιακά Μoυσεία

20. Επιπρόσθετα από το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Επαρχίας Αμμοχώστου, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Επαρχίας Λάρνακας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Επαρχίας Λεμεσού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εγκαθιδρύσει Αρχαιολογικά Μουσεία σε οποιαδήποτε επαρχία στη Δημοκρατία ή άλλα Τοπικά Αρχαιολογικά και Εθνολογικά Μουσεία σε οποιοδήποτε τόπο στη Δημοκρατία.