Ευθύνη πλοιάρχου σκαφών

10. Όταν αδίκημα διαπράχθηκε κατά παράβαση του Νόμου αυτού διά μέσου σκάφους, ή οποιασδήποτε λέμβου που ανήκει σε σκάφος, ο πλοίαρχος του σκάφους μέχρις ότου αποδειχτεί ότι κάποιο άλλο πρόσωπο είχε την ευθύνη και πλοηγούσε το σκάφος ή λέμβο θεωρείται ότι ήταν επικεφαλής και το πλοηγούσε, και υπόκειται σε ανάλογη τιμωρία.