Επίδοση

12. Επίδοση οποιασδήποτε κλήσης ή άλλου θέματος σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού αποτελεί έγκυρη επίδοση αν γίνει προσωπικά στο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί, ή στον τελευταίο τόπο διαμονής του· ή αν γίνει με το να αφεθεί αυτή, για αυτό πάνω σε οποιοδήποτε πλοίο στο οποίο αυτό δυνατό να ανήκει, στο πρόσωπο που είναι ή παρουσιάζεται ότι είναι αρχηγός ή υπεύθυνος του πλοίου.