Σειρά προβολής των υποψηφίων Προέδρων

7. Η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού και η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5, θα είναι ανάλογη προς την πολιτική δύναμη του κόμματος του οποίου ο υποψήφιος Πρόεδρος τυγχάνει αρχηγός ή από τον οποίο ή (τα οποία) υποστηρίζεται, ακολουθούντων των ανεξάρτητων υποψήφιων κατ’ αλφαβητική σειρά, ενώ στις περιπτώσεις των παραγράφων (στ) και (ζ) του άρθρου 5 θα προηγείται η εμφάνιση των ανεξάρτητων υποψήφιων Προέδρων - η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται αλφαβητικά - και θα ακολουθεί η εμφάνιση των υπόλοιπων υποψήφιων, η σειρά μεταξύ των οποίων καθορίζεται κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς τη σειρά, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω έχει οριστεί για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 και των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (ια)(ββ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι τα προγράμματα καθεμιάς από τις παραγράφους (στ) και (ζ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού θα μεταδίδονται σε συνεχείς ημέρες - πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Η συμπλήρωση των προγραμμάτων της εν λόγω παραγράφου (ζ) θα προηγείται της έναρξης της μετάδοσης των προγραμμάτων της παραγράφου (στ) του άρθρου 5 του Νόμου αυτού.