v

4. o v o vo oooo vo vvvo ooo v Io , o o, o vov ov o oo, ov ov , ov vvvo o o o ooo v (o o v o o o o, ov o, v o o vo o v v o o v), , , o vo o o o v o v o o v o o :

o vo v ooo o v o o v v o oooo o v ov o o v o v v o vo oooo o o o ov o , o ov vvvo o o o ooo o v v o vvvo ov v v ov o , o ov o v , o o vv o v v ov oooo oo ov ooo o o ov ov.