Έλεγχος λατομείων στο Υπουργικό Συμβούλιο

36. Ο έλεγχος όλων των λατομείων στη Δημοκρατία ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.