Λόγοι επί των οποίων Δικαστήριο δύναται να δηλώσει ότι αποκλειστικά προνόμια και δικαιώματα δεν αποκτήθηκαν στη Δημοκρατία

4. Το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει εξουσία, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που ισχυρίζεται ότι τα συμφέροντα του έχουν επηρεαστεί επιβλαβώς, να δηλώνει τους λόγους επί των οποίων η εγγραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να ακυρωθεί βάσει του εκάστοτε εν ισχύι νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι αποκλειστικά προνόμια και δικαιώματα στο σχέδιο δεν αποκτήθηκαν στη Δημοκρατία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Οι λόγοι αυτοί θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του σχεδίου στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία εγγραφής του σχεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.