ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(΄Αρθρο 19Α)


ΤΙΤΛΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Οι επαγγελματικοί τίτλοι που αναφέρονται στο Άρθρο 19Α του Νόμου είναι οι ακόλουθοι:

 

- στην Αυστρία:

Zahnarzt

 

- στο Βέλγιο:

Licencie en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde

 

- στη Γαλλία:

Chirurgien-dentiste,

 

- στη Γερμανία:

Zahnarzt:

 

- στη Δανία:

Tandlaege,

 

- στην Ελλάδα:

Οδοντίατρος

 

- στην Εσθονία:

Hambaarst,

 

- στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Dentist, dental practitioner ή dental surgeon,

- στην Ιρλανδία:

Dentist, dental practitioner ή dental surgeon,

 

- στην Ισπανία:

Licendiado en  Odontologίa,

 

- στην Ιταλία:

Odontoiatra,

 

- στις Κάτω Χώρες:

Tandarts,

 

- στη Λετονία:

Zobārsts,

 

- στη Λιθουανία:

Gydytojas odontologas,

 

- στο Λουξεμβούργο:

Medecin - dentiste,

 

- στη Μάλτα:

Kirungu Dentali,

 

- στην Ουγγαρία:

Fogorvos,

 

- στην Πολωνία:

Lekarz dentysta,

 

- στην Πορτογαλία:

Medico dentista,

 

- στη Σλοβακία:

ZubnЎ lekár

 

- στη Σλοβενία:

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medinine,

 

- στη Σουηδία:

Tandläkare,

 

- Τσεχική Δημοκρατία:

Zubní lékař

 

- στη Φινλανδία:

Hammaslääkäri/tandläkare.

 

-Ισλανδία:

Tannlæknir,

 

-Λίχτενσταϊν:

Zahnarzt,

 

-Νορβηγία:

Tannlege,

 

-Ελβετία:

Médecin dentiste, Zahnarzt, Medico-dentista.