Κοινοτάρχης να αναφέρει το θάνατο κυρίου ακίνητης ιδιοκτησίας

63. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, ή το οποίο είναι δικαιούχο συμφέροντος (beneficially interested) πάνω σε αυτή, ο κοινοτάρχης της πόλης, χωριού ή ενορίας όπου το πρόσωπο που απεβίωσε είχε την τελευταία του διαμονή έχει καθήκον να αναφέρει το θάνατο αυτό αμέσως στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας του.