Αμοιβές κοινοταρχών

64. Ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί σε οποιοδήποτε κοινοτάρχη που αναφέρει θάνατο όπως απαιτείται από το άρθρο 63 δικαίωμα που δεν υπερβαίνει τα εκατό μίλς.