Αποτελέσματα εγγραφής περιοριστικής σύμβασης

65ΙΗ. Από την κατάθεση των σχετικών εγγράφων για εγγραφή της περιοριστικής σύμβασης δυνάμει του άρθρου 65ΙΖ αυτή, σε περίπτωση εγγραφής, αποτελεί επιβάρυνση από την ημέρα της κατάθεσης επί του ακινήτου και δεσμεύει όλους τους διαδόχους του κυρίου τούτου προς όφελος του κυρίου του ακινήτου υπέρ του οποίου τέθηκε ο περιορισμός και των διαδόχων τούτου.