Διαδικασία γενικής εγγραφής

45. Αν ο Διευθυντής δυνάμει του άρθρου 43, διατάξει όπως διενεργηθεί γενική εγγραφή ολόκληρου ή καθορισμένου μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ο ίδιος πρέπει να εφοδιάσει τον κοινοτάρχη της πόλης, χωριού ή ενορίας με σχέδιο της γης της πόλης ή χωριού ή του καθορισμένου μέρους αυτών και των διάφορων τεμαχίων όπως χωρομετρήθηκαν μαζί με κατάσταση που περιλαμβάνει περιγραφή των διάφορων τεμαχίων, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτών, τη μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους βάσει των οποίων προέκυψε το δικαίωμα για εγγραφή μαζί με κατάσταση των τελών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με την εγγραφή και για το σκοπό αυτό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τέτοια άλλη εφημερίδα όπως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο, ειδοποίηση που πληροφορεί το κοινό ότι θα διεξαχθεί γενική εγγραφή και παρέχει λεπτομέρειες της περιοχής σε σχέση με την οποία δίνεται η ειδοποίηση, και ότι το σχέδιο και οι λεπτομέρειες που αφορούν την ιδιοκτησία αυτή δόθηκαν στον κοινοτάρχη, και καλεί όλους τους κυρίους γενικά όπως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δείξουν λόγο γιατί η ιδιοκτησία που φαίνεται ότι ανήκει σε καθένα από αυτούς, στην κατάσταση λεπτομερειών που δόθηκε στον κοινοτάρχη δεν πρέπει να εγγραφεί στο όνομα του ή γιατί δεν πρέπει να διενεργηθεί νέα έκδοση σύμφωνα με τις λεπτομέρειες αυτές·

(β) κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η ειδοποίηση αυτή δύναται να επιθεωρήσει κατά πάντα εύλογο χρόνο το σχέδιο και την κατάσταση λεπτομερειών και ο κοινοτάρχης που είναι ο υπεύθυνος των σχεδίων και λεπτομερειών αυτών οφείλει κατά πάντα εύλογο χρόνο να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να λαμβάνει απόσπασμα από αυτά ή αντίγραφο αυτών ατελώς.