Γενική εγγραφή

43.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να διατάξει όπως διενεργηθεί εγγραφή όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο μέρος αυτής, ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου είδους ακίνητης ιδιοκτησίας από αυτές που απαριθμούνται στον ορισμό των λέξεων "ακίνητη ιδιοκτησία" στο άρθρο 2, στο όνομα των αντίστοιχων κυρίων αυτής:

Νοείται ότι, δεν διενεργείται γενική εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας ιδιοκτησίας όπου έχει ήδη διενεργηθεί γενική εγγραφή αυτής είτε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου τον οποίο ο Νόμος αυτός καταργεί.

(2) Όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο μέρος αυτής για την οποία ο Διευθυντής διέταξε να διενεργηθεί γενική εγγραφή είναι ήδη εγγεγραμμένη κατά την ημερομηνία της διαταγής αυτής, ο Διευθυντής δύναται να συσχετίσει την εγγραφή της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας με το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση της γενικής εγγραφής και δύναται να προβεί σε νέα έκδοση της εγγραφής αυτής για πιο ακριβή καθορισμό της ιδιοκτησίας αυτής ή για μεγαλύτερη σαφήνεια περιλαμβανομένης διαφορετικής περιγραφής των ορίων, της περιοχής ή του αριθμού εγγραφής:

Νοείται ότι η νέα αυτή έκδοση δεν πραγματοποιείται εκτός αν ο Διευθυντής περιλάβει στην κατάσταση προς τον κοινοτάρχη όπως προνοείται στο άρθρο 45, λεπτομέρειες των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από αυτή.

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για οποιαδήποτε τέτοια νέα έκδοση.