ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 82)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΤΥΠΟΣ Α

Υπογράφτηκε (σφραγίστηκε ή τέθηκε αποτύπωμα) σήμερα στην παρουσία μου από τον Α.Β. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός μου

ή

Μου δηλώθηκε από τον Α.Β. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός μου ότι η πιο πάνω υπογραφή (σφραγίδα ή αποτύπωμα) είναι δική του.

Για μαρτυρία αυτού θέτω εδώ την υπογραφή μου και τη σφραγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου σήμερα............................................................ ημέρα του............................................................

 

 

Σφραγίδα

Υπ. (Κοινοτάρχης)

 

.....................................