Διαδικαστικοί Κανονισμοί

7. Ο Κυβερνήτης με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή, δύναται, με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή, να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της διαδικασίας και πρακτικής, περιλαμβανομένων τελών και εξόδων, στο Επαρχιακό Δικαστήριο για και σχετικά με αίτηση για σφράγιση επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης βάσει του Νόμου αυτού.