Βάρος απόδειξης

11. Σε οποιαδήποτε δίωξη προσώπου λόγω παράλειψης καταβολής μισθών όχι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό, το πρόσωπο αυτό έχει το βάρος να αποδείξει ότι δεν έχει καταβάλει μισθούς πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό.