Ανάδοχοι να μην καθορίζουν ειδικό τύπο λαμπτήρα ή καυστήρα

20. [Διαγράφηκε]