Προοίμιο

Επειδή ο αιδεσιμώτατος Φράνκα ΤΟΡΒΑΣ Νιούχαμ, αξιωματικός του πιο Διακεκριμένου Τάγματος της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Τέχνες, Επίτιμος Εφημέριος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ιερουσαλήμ, (στο Νόμο αυτό καλουμένου "ο Δωρητής", έκφραση η οποία, όταν το επιτρέπει το κείμενο, περιλαμβάνει τους κληρονόμους του, εκτελεστές, διαχειριστές και εκδοχείς) ίδρυσε κατά το έτος 1900 στη Λευκωσία εκπαιδευτικό ίδρυμα γνωστό ως η Αγγλική Σχολή (στο Νόμο αυτό καλουμένου "η Αγγλική Σχολή") •

Και επειδή ο Δωρητής έχει συντηρήσει και διαχειριστεί με δικά του έξοδα και δαπάνες την Αγγλική Σχολή από την ημερομηνία της ίδρυσης της και την έχει προικίσει με περιουσία σημαντικής αξίας-

Και επειδή με Συμφωνία ημερομηνίας 12 Μαΐου, 1930, (στο Νόμο αυτό καλούμενης "Η Συμφωνία"), συμφωνήθηκε με αποτέλεσμα τα πιο κάτω, δηλαδή-

(α) Ότι έναντι του ποσού των έξι χιλιάδων λιρών που θα πληρωθεί στο Δωρητή από Συμβούλιο Επιτρόπων που αναφέρεται σε αυτή (στον παρόντα Νόμο καλουμένου "το Συμβούλιο"), ο Δωρητής θα παραχωρήσει και μεταβιβάσει στο Συμβούλιο όλη την ακίνητη περιουσία που περιγράφεται στη Συμφωνία.

(β) Ότι ο Δωρητής, με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών, θα παραδώσει στο Συμβούλιο όλη την κινητή περιουσία που αποτελεί τα έπιπλα και τον εξοπλισμό της Αγγλικής Σχολής.

(γ) Ότι, με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών, το Συμβούλιο θα αναλάβει τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής και θα διευθύνει και ελέγχει αυτή με τον τρόπο που καθορίζεται στη Συμφωνία.

Και επειδή η ακίνητη περιουσία που περιγράφεται στη Συμφωνία έχει μεταβιβασθεί και τώρα κατέχεται από το Συμβούλιο•

Και επειδή από το πιο πάνω ποσό των έξι χιλιάδων λιρών, ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων λιρών έχει πληρωθεί στο Δωρητή από το Συμβούλιο•

Και επειδή ο Δωρητής και το Συμβούλιο επιθυμούν να θέσουν την Αγγλική Σχολή σε πιο μόνιμη βάση προς όφελος της νεολαίας της Δημοκρατίας•

Και επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πληρώσει στο Δωρητή το ποσό των χιλίων και πεντακοσίων λιρών που αποτελεί το υπόλοιπο του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών που οφείλεται στον Δωρητή •

Και επειδή ο Δωρητής, το Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει όπως η πιο πάνω κινητή και ακίνητη περιουσία και η διεύθυνση και ο έλεγχος της Αγγλικής Σχολής θα περιέλθουν στο Υπουργικό Συμβούλιο•

Και επειδή εγέρθηκαν αμφιβολίες σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο παραχώρησης της πιο πάνω κινητής και ακίνητης περιουσίας και την διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής στο Υπουργικό Συμβούλιο•

 

Γι' αυτό θεσπίζονται: