o ovv ov o o vv o vv o

7. ooo vo o o v, v o v o vv v v v o o o oooo vovo o v v o, v v-

() v v ooo o, o, v v oooo v oooo oo v v v o, o o oo v oooo , o, o o ooo v v oo v v v oooo o v o, o oo o oo o.

() , v , oooo o, , o, o , ޠo ooo v v oo o o o oovo vovv o vov v :

o o v v o ov o v v .