Τύπωμα, χαρτοσήμανση, και υπογραφή καταστατικού

11. Το καταστατικό πρέπει να-

(α) είναι τυπωμένο

(β) διαιρείται σε παραγράφους που είναι αριθμημένες διαδοχικά

(γ) είναι υπογραμμένο από κάθε πρόσωπο που προσυπόγραψε το ιδρυτικό έγγραφο στην παρουσία ενός τουλάχιστο μάρτυρα που πρέπει να επιβεβαιώσει την υπογραφή.