Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων συνεισφορέων

252. Το Δικαστήριο αναπροσαρμόζει τα δικαιώματα των συνεισφορέων μεταξύ τους και διανέμει οποιοδήποτε περίσσευμα μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αυτό.