Ηθική αυτουργία, συνέργεια, απόπειρα.

19Β.-(1) Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων επιβάλλονται και στον ηθικό αυτουργό ή στο συνεργό της διάπραξης των αδικημάτων αυτών.

(2) Σε περίπτωση απόπειρας διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α, το πρόσωπο το οποίο αποπειράται τη διάπραξή τους διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)