Απαγόρευση της παράνομης απασχόλησης

18ΡΒ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΡΓ, απαγορεύεται η απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.