Μέτρηση αποστάσεων

34. Στη μέτρηση απόστασης για τους σκοπούς Νόμου, ή δημόσιου εγγράφου η απόσταση θα μετράται, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, σε ευθεία γραμμή επί οριζόντιου επιπέδου.