Διατάξεις όταν δεν καθιερώνεται χρόνος

33. Όταν δεν καθορίζεται ή επιτρέπεται χρόνος εντός του οποίου θα γίνει οτιδήποτε, τέτοιο πράγμα γίνεται με όλη την πρόσφορη ταχύτητα και τόσο συχνά όσο η καθορισμένη περίσταση εμφανίζεται.