Εξουσία διορισμού σε οποιοδήποτε αξίωμα του οποίου ο ουσιαστικός κάτοχος είναι με άδεια εκκρεμούσης της εγκατάλειψης του

21. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε άλλο Νόμο, όταν ο ουσιαστικός κάτοχος αξιώματος που συνιστάται από ή με βάση Νόμο που ισχύει εκάστοτε, απουσιάζει με άδεια εκκρεμούσης της παραίτησης του από το αξίωμα, θα είναι νόμιμο για άλλο πρόσωπο να διοριστεί ουσιαστικά στο ίδιο αξίωμα.