Αναφορά Νόμων

5. Όταν αναφέρεται Νόμος, θα είναι αρκετό για όλους τους σκοπούς να αναφέρεται ο Νόμος είτε με το συνοπτικό τίτλο, αν υπάρχει, με τον οποίο δύναται να γίνει αναφορά, είτε με το έτος της ψήφισης και του αριθμού του μεταξύ των Νόμων του έτους εκείνου ή στην περίπτωση αναθεωρητικής έκδοσης των Νόμων που εκδόθηκαν με βάση οποιοδήποτε Νόμο που προβλέπει για την έκδοση αναθεωρητικής έκδοσης με το συνοπτικό του τίτλο ή τον αριθμό του και η αναφορά δύναται σε όλες τις περιπτώσεις να γίνεται αναλόγως των αντιγράφων των Νόμων που φαίνονται να τυπώθηκαν από τον Κυβερνητικό τυπογράφο.