Τα άρθρα είναι ουσιαστικά νομοθετήματα

4. Κάθε άρθρο του Νόμου θα έχει ισχύ όπως ένα ουσιαστικό νομοθέτημα χωρίς εισαγωγικές λέξεις.