Αυτοκρατορικοί Νόμοι να διαβάζονται με τις αναγκαίες τροποποιήσεις

17. Οποτεδήποτε οποιοσδήποτε Νόμος του Κοινοβουλίου εκτείνεται ή εφαρμόζεται στην Αποικία, τέτοιος Νόμος θα αναγινώσκεται με τέτοιες τυπικές αλλαγές αναφορικά με ονόματα, τοποθεσίες, Δικαστήρια, γραφεία, πρόσωπα, χρήματα, ποινές, και διαφορετικά όπως θα είναι αναγκαίο για να καταστήσει αυτούς να εφαρμόζονται στις περιστάσεις.