Σημείωση
4 του Ν. 146(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2020]

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 146(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για την παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας από το έτος 2021 και μετέπειτα.